Om kunsten å «blanda hummer og kanari»

Ekspedisjonssjef Landmark i Fiskeridepartementet uttaler seg til Klassekampen 27. juni 2020 om salg av fiskekvoter og om lovligheten av dette. I uttalelsen heter det seg at undertegnede er på ville veger og forveksler gjeldende rett med fiktiv rett. Etter sigende forholder jeg meg «ikke til hvordan Stortinget har sagt at det er». Dette setter tingene på hodet. Det er Landmark og departementets byråkrater som bryter gjeldende rett. Dette har resultert i at rekrutteringen til fisket har blitt redusert med 80 prosent. Noen sitater fra lovtekster og forarbeider:

Debatt