Lovfestet utenforskap

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Som en del av den nye integreringsloven vil regjeringen innføre krav om nivå B1 i muntlig norsk for å få statsborgerskap. Høyere krav til muntlige språkkunnskaper skal ikke bare fremme integrering, men også føre til økt deltakelse i samfunn og demokrati.

Debatt