Fire menn med minoritetsbakgrunn fra tre ulike tiår forteller om like erfaringer med politiet:

Ønsker dialog med politiet

MØTE: Semir Latifi (17, fra venstre), Keinan Ahmed (24) og Zakariya Rashid (25) sammen med kriminolog Omar Syed Gilani, som organiserer møteplasser for unge i Oslo. Alle forteller at de er blitt stoppet av politiet uten å ha gjort noe galt. Christopher Olssøn

NOK: Minoritetsungdom er lei av å bli stoppet vilkårlig av politiet. De vil ha fast dialog med Oslo-politiet.

– Vi er ganske modige nå, som snakker om politiet, for de er jo staten liksom, sier 17 år gamle Semir Latifi alvorlig.

Innenriks