Den progressive nasjonalismen deler av venstresida omfavner kan ikke temme den globale kapitalen.

Arbeidere i alle land

For de fleste tillitsvalgte består arbeidet i en fagforening eller et sosialistisk parti stort sett av gjøremål og målsetninger som ikke går utover landegrensene. Klassiske slagord om internasjonalisme og global solidaritet kan derfor framstå som vakre ord uten praktisk betydning. Men når arbeiderbevegelsen gir slipp på internasjonalismen blir det langt vanskeligere enn tidligere å føre en effektiv kamp for reformer.

Kronikk