Vi brenner ikke bøker, vi river Y

EN SKANDALE: Y-blokka står nå på lista over verdens mest truede verneverdige bygninger. ­Regjeringen må høre på ekspertisen som vil bevare Y, skriver forfatterne. © FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN Christopher Olssøn

Norge bryter FNs bærekraftsmål under ledelse av FNs leder for bærekraftgruppen, Erna Solberg. I sin nyttårstale poengterte statsministeren hvor viktig 2020 ville bli for bærekraftsmålene, som innen 2030 skal forene den økonomiske, sosiale og miljømessige utviklingen. Tanken er at de rike landene skal være forbilder for de aller fattigste.

Debatt