Prevensjon: Marte Stubberød Eielsen skriver overbevisende om det 20. århundres viktigste revolusjon.

Alle popper p-piller

FOTO: MATTHEW BOWDEN/WIKIMEDIA

Hvis menn hadde kunnet bli gravide, ville det vært abortautomater på hvert gatehjørne, er det blitt sagt. Gjennom historien har menneskers manglende evne til å kontrollere befruktningen gjort at kvinners tilværelse har vært preget av kontinuerlige svangerskap og barnefødsler, med de konsekvenser det har hatt for helse, arbeid og livsutfoldelse. Det er vanskelig å ta inn over seg endringen den teknologiske muligheten til å planlegge svangerskap, utgjorde.

Bokmagasinet