Striden om Y-blokka fortsetter. 95 år gammel rakk Picasso-biografen John Richardson å plassere den i en europeisk sammenheng.

Picasso/Nesjar på fransk

JETSETTER: Den britiske kunsthistorikeren John Richardson (1924–2019) pleide omgang med blant andre Andy Warhol, Bianca Jagger, Jean Cocteau – og Pablo Picasso, som han skrev tre tykke biografibind om. FOTO: JANETTE BECKMAN, GETTY Janette Beckman

«Det var der jeg ble voksen, en skikkelse i kunstverdenen, en venn av Picasso og Braque.» Ordene er John Richardsons, og de er trykt i forordet til «John Richardson: At Home», boken som muligens ble forfatterens siste. Han døde i fjor, i en alder av 95, med status som Pablo Picassos mest kjente biograf. Den siterte setningen handler om Chateau de Castille, det sydfranske slottet som Richardson bodde i gjennom 1950-tallet, og som han utropte til «utvilsomt det viktigste huset i livet mitt».

Kultur