Løft blikket, Lønseth

Høyres Mari Lønseth forsvarer ikke uventet (Klassekampen 21. desember) at markedet alene fortsatt skal bestemme tilgangen på boliger i Norge.

Debatt