Når staten vil bekjempe selvmord, kan effekten bli den motsatte.

Klumsete terapeut

«Staten er et tungrodd apparat som bare egner seg til å utføre allmenne og enkle oppgaver. (...) Så snart man prøver å innføre noen regler, viser det seg at de ikke er smidige nok, eller de lar seg i det minste ikke bruke på det området de er gjort for, uten å øve vold på det», skrev Emile Durkheim i sosiologi-klassikeren «Selvmordet» (1897). På den tida var statens hånd tung og hard, og virkemidlene grovmaskede, sammenliknet med i dag. Men problembeskrivelsen gjelder utvilsomt fremdeles.

Fokus