At herre og tenar arbeider side om side, er til fordel for alle.

Nesten likestilt

SAME ARBEID: Enten ein var tenestejente eller husfrue.

Den norske grunnlova av 1814 gav berre stemmerett til vaksne menn med eigedom, mens mesteparten av folket framleis var like umyndige som dei hadde vore i dansketida. Tanken var at dei som var i teneste hos andre, ikkje var sjølvstendige nok til å ta ansvar for politiske avgjerder. Styringa av land og rike måtte overlatast til dei frie og uavhengige.

Solveigs salt