At regjeringen «vingler» i kulturpolitikken, er en myte.

Den britiske måten

REFORMIST: Trine Skei Grande (V) vil flytte kulturmakt til uavhengige råd – etter britisk modell. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN Christopher Olssøn

«Though this be madness, yet there is method in it.» Polonius’ innrømmelse overfor prins Hamlet – han er kanskje gal, men det er system i galskapen! – er også dekkende for regjeringens kulturpolitikk. Man kan være uenig i innholdet, men etter seks år med Solberg-regjering er det vanskelig å opprettholde de tidlige beskyldningene om at den blå og etter hvert blågrønne kulturpolitikken er «retningsløs». Tvert imot traver den nokså målbevisst langs en sti som til nå har vært lite utforsket av norske kulturpolitikere.

Kommentar