LO-ledere og sosialdemokratiske partiledere samles til toppmøte i Finland.

Nordisk modell for fall?

NORDISK TOPPMØTE: Skandinaviske arbeiderledere samlet til møte i Göteborg i 1913. Magnus Nilssen fra Norge; Carl F. Madsen fra Danmark; Herman Lindqvist fra Sverige; formann for de danske sosialdemokratene, Thorvald Stauning; LO-leder i Norge, Ole O. Lian og Fredrik Ström fra Sverige. FOTO: ARBAK

Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité, Samak, møtes til årsmøte i Helsinki i Finland neste uke. Lederne for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene samles i en tid der ikke bare fagbevegelsens posisjoner er truet, men også hele grunnlaget for den nordiske modellen. Det nordiske samarbeidet i arbeiderbevegelsen har lange tradisjoner. Det startet tilbake i 1886 da 61 delegater møttes i Göteborg til den første nordiske arbeiderkongressen. I denne første brytningstida spilte det skandinaviske samarbeidet en svært viktig rolle. Det var også ideer om at fagbevegelsen skulle organiseres på nordisk og ikke nasjonalt grunnlag. Gunnar Ousland skriver i «Fagorganisasjonen i Norge» at det ble laget flere helt skandinaviske fagforbund, blant annet for steinhoggere, salmakere og tapetserere. Likevel valgte man til slutt å bygge sterke nasjonale fagorganisasjoner.

Kommentar