Venstre lar seg ikkje rikka av KrF om Lar

NEI: Helsepolitisk talsperson i Venstre Carl-Erik Grimstad har ingen ting å gi KrF som vil heva terskelen for legeassistert rehabilitering.

Tjue år er gått sidan legeassistert rehabilitering (Lar) blei innført i Norge. Kristeleg Folkepartis nestleiar Olaug Bollestad meiner terskelen for å komma inn i Lar er blitt for låg, og ønsker å endra denne delen av den statlege rusbehandlinga.

Politikk