Ordfører ber Forsvaret tenke nytt om pendling i nord:

Ønsker bofaste

BER HAM BLI: Major Bjørn Holmvik pendler sju timer fra Lakselv til Trondheim hver uke. Ordfører Aina Borch skulle gjerne sett at han ble igjen i helgene. Ole Magnus Rapp

BEREDSKAP: Mer enn 1300 militært ansatte ukependler over hele landet. Ordføreren i Porsanger ber Forsvaret gjøre mer for å bosette folk i forsvarskommunene.

Ifølge tall fra Forsvarsdepartementet brukes det mer enn 60 millioner kroner i året på pendling i Forsvaret. Mer enn 1300 militært ansatte ukependler, og antallet øker. Når Bodø hovedflystasjon avvikles, kan flere hundre komme til å pendle fra Bodø til Ørland eller Evenes.

Innenriks