Selvmordsparagrafen i Vær varsom-plakaten kan være moden for revurdering, mener Norsk Redaktørforening:

Ønsker mer åpenhet

ÅPEN: Reidun Kjelling Nybø, assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening, mener vi trenger en ny debatt om omtalen av selvmord.

Norsk Redaktørforening ønsker oppmyking rundt pressens omtale av selvmord. Men lege og pårørende Elisabeth Swensen mener selvmord ikke egner seg for nyhetsomtale.

Hvordan skal pressen omtale selvmord og selvmordsforsøk i en tid preget av økt åpenhet rundt det tidligere tabuet?

Kultur