Sentrale Frp-politikere mener EØS-avtalen har blitt for inngripende og må endres:

EØS-skepsis øker i Frp

SKYGGESIDE: Per-Willy Amundsen i Frp mener EØS-avtalen er viktig for markedsadgang, men synes den har skyggesider som skaper uro. FOTO: TOM HENNING BRATLIE Tom Henning Bratlie

FORSTÅR: Frps Per-Willy Amundsen sier han forstår fagbevegelsens uro for EØS-avtalen.

– Jeg har forståelse for bekymringen til fagbevegelsen. Det er yrkesgrupper som opplever press fra utenlandsk arbeidskraft, og det bidrar til å holde lønnsutviklingen nede. Det er problematisk, sier Per-Willy Amundsen, medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité for Frp.

Politikk