Timothy Snyder har skrevet bestselgere om andre verdenskrig. Nå har han i stedet rettet blikket mot vår egen tid.

Når framtida blir avlyst

DET UUNNGÅELIGE: – Når vi antar at det virkelige automatisk er det gode, har vi avskaffet oss selv som demokratiske deltakere, sier historiker Timothy Snyder, aktuell med boka «Veien til ufrihet» på norsk. FOTO: SIV DOLMEN Siv Dolmen

Både Putin og Trump er «evighetspolitikere», hevder historiker Timothy Snyder: De gjør det umulig for befolkningen å forestille seg en alternativ framtid.

Et dusin brevbomber til USAs president Donald Trumps verste motstandere, et blodig angrep mot en synagoge i Pittsburgh, og et Brasil som faller til en høyreekstremist – det går nesten ikke en dag uten foruroligende meldinger: Verdens liberale stater knaker i sammenføyningene, mindretall demoniseres systematisk, løgner og manipulasjon vokser vilt på sosiale medier. Og overalt er de autoritære populistene på frammarsj.

Kultur