I kveld blir Nordisk Råds prisar delte ut. Filmane utmerker seg alle med tydeleg skapte univers.

Eit sterkt visuelt filmår

FINLAND: «Smerte må balanserast», seier Veijo (Matti Onnismaa). Ein original hemnar for dyr og menneskes rettferd. FOTO: IT’S ALIVE FILMS

I kveld er Nordisk Råd samla i Oslo til utdeling av sine prestisjefylte kulturprisar. Filmprisen har no vorte delt ut fast sidan 2005, og endeleg byrjar kandidatane å gje prisen ein tydlegare kunstprofil.

Film