Hva skjer med retten til abort i USA med ny høyesterettsdommer?

Makt og politikk

Noen dager før nyttårsaften 2018 stilte den amerikanske feministen Susan Faludi følgende spørsmål i New York Times: «Hvis vi blir kvitt en håndfull Harveys [Weinstein] samtidig som vi mister grunnleggende rettigheter og beskyttelse for millioner av kvinner, er vi egentlig i ferd med å vinne?» Samtidig som #metoo ble hyllet som en revolusjon høsten 2017, ikke minst i USA, ble det vedtatt vesentlige kutt og innstramminger i amerikanske velferds- og skatteordninger som vil ramme kvinner disproporsjonalt. Faludi, som skrev boka «Backlash» om tilbakeskrittet for feminismen og kvinners rettigheter på 80-tallet, er slett ikke negativ til #metoo, men minnet oss om at politikk handler om makt og organisering. Én mann med makt kan skyte ned et initiativ kjempet fram av en bred allianse av progressive krefter, som da Richard Nixon i 1971 la ned veto mot et forslag om universell barnehagedekning.

Fokus