– Umu­si­kalsk å byg­ge seg opp sto­re re­ser­ver

Håkon Wium Lie Christopher Olssøn

På Stortinget reagerer opposisjonspartiene på at det koster 12.500 kroner for å få tilgang til det historiske arkivet over høyesterettsdommer. De rødgrønne partiene ber regjeringen vurdere tiltak som kan sikre bedre gratistjenester til publikum, eventuelt om Lovdata bør finansieres over statsbudsjettet.

Kultur