Zeshan Shakar tek opp den naturalistiske arven frå Arne Garborg.

Nasjo­nal­ro­mantikk

KLOK: Zeshan Shakar har skreve «Tante Ulrikkes vei» om to gutar i Groruddalen.

Nasjonalromantikken på attenhundretalet hadde mange fellestrekk med ei haldning til ikkje-vestlege kulturar som framleis gjer seg gjeldande i norsk samfunnsliv: Ein velberga mellomklasse svermar for noko naturleg og ekte som i all hovudsak er eit produkt av deira eigen fantasi.

Solveigs salt