Steven Spielbergs «The Post» er pressenostalgi med perlekjedefeminisme.

Sjef blant menn

ALEINE BLANT MENN: Aviseigar Katharine Graham (Meryl Streep) under dobbelt press frå redaktøren (Tom Hanks) og styret i The Washington Post.FOTO: NFD ©2017 Niko Tavernise

Vaksenopplæring mot fake news.

Kultur