Hagen-dommen

Det er kampanje i gang for å få Carl I. Hagen inn i Nobelkomitéen. Fredag 24. november slutta Klassekampen seg til – på leiarplass. Kva er det dei vil med å la denne mannen peika ut fredsprisvinnarar? Er det ukjent, eller gløymt, at Carl I. Hagen har dom i Høgsterett for at aviser og andre med god rett kalla Hagen og partiet hans rasistisk?

Debatt