Anne Zohra Berrached har laga ein film om seinabort som både abortforkjemparar og -motstandarar vil sjå:

Bryt tabu med abortfilm

Dramatisk val: I «24 uker» må Astrid (Julia Jentsch) ta valet om ho skal føda eit alvorleg sjukt barn eller gjennomføra ein seinabort. I Tyskland er det inga grense for når abort blir ulovleg, men seinabort er eit svært dramatisk inngrep. Foto: Arthaus

Med filmen «24 uker» vil Anne Zohra Berrached skape openheit om seinabort.

– Erfaringane med seinabort, tvilen og kjenslene knytt til inngrepet burde vera eit offentleg tema, seier Anne Zohra Berrached.

Film