• Ærfugl-bestanden er halvert siden 2004 • Tror matmangel er årsaken

Fuglene forsvinner i nord

MAMMA: Gudrun Jørgensen (88) på Røst i Lofoten har vært ærfugl-mor siden 1950. Opptil 187 par har hekket i hennes hage, og nå er hun klar til å ta imot årets sommergjester.

FÅ: I Nord-Norge øker bekymringen for kystens mest spesielle og tradisjonsrike husdyr: ærfuglen.

I disse dager pågår kurtisen. Ærfuglen har ankommet sine faste sommersteder. Hannene gjør seg lekre for hunnene, og sammen vagger de inn på land for å oppsøke de faste reirplassene.

Innenriks