Mange funksjonshemmede opplever kulturlivet i Norge som utilgjengelig og ekskluderende:

Kultur som stenger ute

TAKKER NEI: – Dårlig tilgjengelighet og mangelfull informasjon har ført til at jeg har takket nei til mange oppdrag, sier forsker og forfatter Jan Grue.

Funksjonshemmede ekskluderes fra norsk kulturliv, sier forfatter og forsker Jan Grue. Han peker på lav bevissthet og bruk av gamle bygg som funksjonshindre.

Nettverksbygging i uformelle settinger, konserter og opplesninger i gamle, heisløse bygg, lite tegnspråktolking og dårlig informasjon.

Kultur