Den blåblå regjeringen sender oss baklengs inn i fremtiden.

Liberalistisk lykke

DÅRLIG TID: Robert Eriksson har det travelt med å få endret arbeidsmiljøloven. Foto: Arbeids- og sosialdepartmentet / Flickr

Statsbudsjettet er i havn, og i Kristelig Folkeparti og Venstre er visst alle glade og fornøyde etter plasterlappene de klarte å putte på det opprinnelige blåblå forslaget. Men jeg tror ikke det hjelper. Ingen ord kan ta fra dem ansvaret for det mest usosiale statsbudsjettet etter andre verdenskrig. Kristelig folkeparti og Venstre har gjort et strategisk valg med å støtte opp om denne reaksjonære regjeringen, og jeg tror velgernes dom blir hard.

Feminist javisst