Hvis velgerne fikk velge kunne 26 stortingsrepresentanter vært byttet ut.

Endelig personvalg?

Norge er det eneste landet i Norden, og et av de få i Europa, der velgerne ikke kan influere på hvem som blir valgt til nasjonalforsamlingen fra de ulike partiene. Det har ikke manglet på forslag om å gi også norske velgere en slik mulighet, men hittil har de alltid blitt stemt ned. Siste gang var i 2012 da de rødgrønne partiene pluss Frp stemte ned et forslag fra Høyre som var identisk med den ordningen man praktiserte i Sverige. Mest overraskende var det kanskje at Frp, som ellers er for langt større bruk av folkeavstemninger, ikke ville være med på å gi velgerne større innflytelse.

Meninger