• Aftenposten omsette intervju med Jon Fosse • Vil at journalistane skal få velje målføre sjølv

Fosse krev språkfridom

Forsvarer Ytringsfridommen: Jon Fosse stiller seg solidarisk med journalistar som ikkje får skrive på eige språk. – Det er ei krenking av verste slag, seier han.

Forfattar Jon Fosse meiner språktvangen for journalistar er eit åtak på grunnleggjande rettar. – Ein openberr krenking av ytringsfridommen, seier Fosse.

Debatten om journalistar sin rett til å skrive på eige målføre skaut fart i fjor haust da Kjartan Fløgstad skreiv ein kronikk om temaet i Klassekampen. No tek forfattarkollega Jon Fosse bladet frå munnen og gjev si uinnskrenka støtte til journalistane som har nynorsk som fyrsteval.

Kultur