- Viktig å få lese langsomt

En av norsk litteraturkritikks største utfordringer, er at få kritikere kan arbeide over flere år. - Det tar overraskende lang tid å kjenne seg trygg, sier Kaja Schjerven Mollerin.

Hun har jobbet med litteraturkritikk parallelt med bokprosjekter og studier. Dårlige honorarer, høyt kostnadsnivå og tidspress gjør at få norske frilanskritikere er i arbeid i mange år. Det er problematisk.

Kultur