For barsk for danskene

METTET: Danskene har fått nok av den harde språkbruken i innvandringsdebatten. To av tre dansker mener Dansk Folkepartis tone i debatten er for «barsk».

De som vil ha en mer kritisk innvandringsdebatt i Norge har i en årrekke vist til Danmark som et forbilde for et åpent ordskifte. Danskene selv er derimot langt fra fornøyde.

Utenriks