Leilending

Dagens leder

* Bøndene sitter igjen med stadig mindre av det landbruksproduktene selges for i butikken. Beregninger Klassekampen gjennomførte for noen uker siden viser at mens bonden i 1991 fikk 34,11 kroner per kilo kjøtt, fikk han/hun 37,81 kroner i 2009, uten hensyn til prisstigningen. Skulle bonden fått tilsvarende for kjøttet som i 1991, måtte prisen ifølge Statistisk sentralbyrå vært 49,51 kroner. Priser på melk og frukt bekrefter den samme tendensen.

Meninger