Rwanda benekter støtte

President Paul Kagamé avviser rapporten fra FNs eksportgruppe som anklager Rwanda for å støtte opprørsgruppen til general Laurent Nkunda.

Rapporten fra FNs ekspertgruppe som nå blir lagt fram for FNs sikkerhetsråd, feller en nådeløs dom over myndighetene i Kigali: Rwanda støtter opprørsmilitsen til general Laurent Nkunda, Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP), som påberoper seg støtte fra de kongolesiske tutsiene, banyamulenge.

Utenriks