Imperiet: En god ting?

En ny bok belyser imperiebegrepet, og tar til orde for at det i dag bør gis en mer positiv betydning.

Forlaget Unipub kommer nå med en serie begrepshistoriske utgivelser. Tanken er at vi må forstå hvilke betydninger og bruksmåter begreper har hatt før, for å forstå dagens bruk og betydning.

Kultur