Fra Tarjei Vesaas til Spears

Inger Bråtveit har skrevet om løsrivelsens kraft hos to unge jenter. I boka prøver hun også å grumse til nynorsklitteraturen med B-kultur.

Inger Bråtveit er aktuell med romanen «Siss og Unn». Den likner ikke mye annet.

Kultur