Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Dagens skole belønner de som er flinke til å høre, huske, snakke og skrive.

Talenter på tverke

Mannsutvalgets utredning «Likestillingens neste steg» beskrev kjønnsforskjeller i utdanning som et problem som bør løses. I dag har gutter i snitt dårligere karakterer i alle fag enn jenter, med unntak av gym. Det er også langt flere jenter enn gutter som fullfører den videregående opplæringen, og i høyere utdanning er bare 40 prosent av studentene menn.