Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det blir stadig mer metan i atmosfæren, uten at vi helt vet hvorfor. Mottiltakene har vi derimot hørt før.

Hvem har skapt metanmonsteret?

Illustrasjon: Knut Løvås

Hvorfor øker mengden metan i atmosfæren vår? Kanskje ikke et spørsmål du stiller deg selv ofte (om du ikke er meg), men det er et spørsmål med stor påvirkning på klimaet vårt. Metan er nemlig en sterk drivhusgass, og siden 2006 har konsentrasjonen i atmosfæren økt kraftig. Det øker dessuten stadig raskere. Vi vet bare ikke helt hvorfor det skjer: Er det våre egne utslipp, fra landbruk og fossile drivstoffer? Eller er det verdens sumper og myr som, på grunn av klima­endring, slipper ut stadig mer?