Du kan bla til neste sideBla med piltastene

På berre ti år har over 6000 gardar blitt lagt ned og er borte frå den norske landsbygda. Ei ønska utvikling, seier ekspert.

Norske gardar forsvinn

Tapt areal: Kartet viser nedgangen i gardsbruk etter fylke frå 2013 til 2023. Tala tar utgangspunkt i dagens fylke og har ikkje tatt omsyn til kommunar som har bytta fylke i løpet av tiåret. Dette skaper ein liten feilmargin. Kjelde: SSB

I Europa har det vore store bondeopprør fleire stader. I Noreg har bøndene varsla liknande aksjonar om bøndene ikkje får betre betalt.