Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringas satsing på datasenter og batterifabrikkar vil bruke opp heile det noverande kraftoverskotet.

Tid for måtehald

Illustrasjon: Knut Løvås

Vår tid er ikkje berre prega av to katastrofale krigar, men også av ei innbilt avslutning av det energihistorikaren Rolf Peter Sieferle har kalla «ein lykkeleg augeblink» i menneska si mange tusen år lange historie. Sidan menneska lærte å bruke eld for rundt 300.000 år sidan, var trevirke, trekol, torv og anna organisk materiale dei einaste brennstoffa. Fotosyntesen sette grenser både for tilgang på mat og på brensel. Energi var i høgste grad eit knapt gode.