Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Rommet for nyanserte, komplekse ytringer snevres inn.

Sammenbrudd

Krigen i Gaza får konsekvenser for ytringsrommet. Innen flere kulturinstitusjoner pågår en kamp om å definere grenser for ytringer. Direktør ved Deichman bibliotek i Oslo, Knut Skansen, stoppet nylig en spontan dugnad blant egne medarbeidere, som hadde publisert dikt av palestinske forfattere i sosiale medier. Skansen skrev i Klassekampen at «diktdugnadens form kan gjøre det vanskelig for publikum å skille mellom Deichman som avsender og Deichman som formidler av andres litteratur og synspunkter, gitt at vi ensidig plukker ut dikt fra Palestina. Dette blir problematisk når vi som folkebibliotek skal oppleves som et upolitisk sted for alle Oslos innbyggere». Han ble minnet om at samme bibliotek arrangerte en «stillemarkering» for Ukraina fire dager etter Russlands fullskala invasjon i fjor.