Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Same dag som dei fire borgarlege partia har vorte samde om å styre Oslo, kom det fram at det er full splid i Framstegspartiet.

Gretten stemning frå dag éin

BLID GJENG: Her er representantane for dei fire borgarlege partia då dei la fram samarbeidsavtalen tysdag. Frå venstre: Eirik Lae Solberg (H), som vert byrådsleiar, kommande ordførar Anne Lindboe (H), Hallstein Bjercke (V), Øyvind Håbrekke (KrF) og Magnus Birkelund (Frp). Foto: Beate Oma Dahle, NTB

Tysdag la dei fire borgarlege partia i Oslo fram ein samarbeidsavtale som dei skal bruke til å styre hovudstaden dei neste fire åra.