Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nasjonal prøveblemme

Da forskere ved Frischsenteret undersøkte hvordan det hadde gått med ungdom under pandemien, oppdaget de noe rart. Tallene i nasjonale prøver viste at nedstenging og hjemmeskole ikke endret noen ting. I fagene engelsk, lesing og matte gjorde elever det forbausende likt over tid, ifølge Utdanningsdirektoratets tall. I en artikkel i Aftenposten i går blir tallene vist fram grafisk: De former en helt rett strek mellom 2014 og 2021 i alle tre fag. Kunne det stemme? I en artikkel på senterets hjemmesider redegjør forskerne for sin undring. Internasjonale undersøkelser som Pisa og Timms viser nettopp at norske elevers ferdigheter endrer seg fra et år til det neste. Dessuten forventet forskerne at engelskkunnskapene ville bli bedre i en tid hvor norske ungdommer i økende grad eksponeres for engelskspråklig innhold.