Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fra seks til 246 millioner kroner på fire år: Boldbooks budsjetterer med ekstrem vekst.

Håper på gull og grønne skoger

Tror på førtidobling: Boldbooks-gründerne Kristin Over-Rein og Heidi Midtun Larsen i skogen på Romsås i Oslo. De sammenlikner seg med store plattformselskaper som Facebook, Spotify og Airbnb.

Til dem som måtte mene at tradisjonell forlagsvirksomhet har utspilt sin rolle, tilbyr selskapet Boldbooks et fristende alternativ. «Bokbransjens Airbnb», liker gründer og daglig leder Kristin Over-Rein å kalle selskapet.

«Forlagsrebellen», som de også er blitt kalt, setter forfattere som vil utgi bok på eget forlag, i kontakt med frilansere som kan hjelpe til med bokprosjektet – for eksempel en redaktør.

I 2022 hadde Boldbooks en omsetning på seks millioner kroner. Høye kostnader gjorde at selskapet likevel endte med et underskudd på nesten fire millioner.

I prospektet selskapet sender ut til mulige aksjonærer, oppgir de at omsetningen på seks millioner kroner bare er starten: Innen 2026 håper Boldbooks å øke omsetningen til hele 246 millioner kroner.

Spår selskapets død

Thore Johnsen, finansprofessor ved Norges Handelshøyskole i Bergen, kaller prognosene for «en drøm».

– Jeg har sjelden sett noe liknende. Hvis de skulle hatt den veksten i oppstartsfasen, slår de også velkjente superselskaper i Silicon Valley. Det får være grenser, sier han.

Johnsen har gått gjennom Boldbooks’ regnskap fra i fjor. Han tror det vil bli utfordrende for selskapet å overleve året.

– Realiserte tap er formidable for et så lite selskap. På to år har de tapt bortimot åtte millioner kroner. Her brennes det penger nærmest daglig.

Selskapet har hatt flere såkalte emisjonsrunder, hvor folk har kunnet kjøpe aksjer i selskapet. Før sommeren samlet de inn totalt 2,5 millioner kroner gjennom en emisjonsrunde.

– Gitt hva som har skjedd de to foregående årene, kan man frykte at alt dette også går tapt i løpet av året. Og dét var dét for selskapet, sier Johnsen og legger til:

– Det er synd, for dette kan virke morsomt og spennende. Jeg kan godt forstå at velmenende kulturpersoner har puttet penger inn i dette.

Viser til techgigantene

Hvis Johnsen ikke har «sett liknende», så er det fordi han ikke har sett budsjettene til såkalte digitale plattformselskaper, mener Kristin Over-Rein, daglig leder i Boldbooks.

Over-Rein og driftsleder Heidi Midtun Larsen er opptatt av å forklare hvorfor nettopp deres forretningsmodell fort kan bli svært lønnsom.

– Det tok mange år før store plattformselskaper som Facebook, Spotify og Airbnb ble lønnsomme. Men etter mange år med planlagt underskudd begynner man på et tidspunkt å bli lønnsom. Og da kan det bli stort, for når løsningen er selvbetjent og skalerbar, vil veksten bli eksponentiell, sier Over-Rein.

Når det gjelder de store tapene de siste to årene, forklarer hun at det har vært utfordrende å få folk til å investere i nye selskaper i den samme perioden. Investeringsrunden Boldbooks hadde i desember 2022, ble heller ikke tatt med i fjorårets årsregnskap.

«Best-case scenario»

Det geniale med digitale plattformer som forretningsmodell, forklarer Over-Rein, er at det ikke nødvendigvis vil bli noe mer jobb for selskapet selv om de får mange flere kunder.

– Hvordan skal omsetningen øke så voldsomt på få år?

– Det er egentlig bare å se på trenden innen plattformselskaper, så vil man se tilsvarende utvikling. Når startups forklarer investorer hvorfor dette kan være en smart investering, så legger man alltid fram tallene for best-case scenario , sier Over-Rein.

– Best-case scenario. Så dette er ikke nødvendigvis det dere vil omsette for i 2026?

– Budsjettet baserer seg på gitte forutsetninger. For eksempel at vi får den store langsiktige investoren vi er i prosess med. Slår ikke forutsetningene til, vil vi måtte prioritere annerledes og få treigere vekst, sier Larsen.

Finansprofessor Thore Johnsen er ikke bare skeptisk til prognosene, han synes dessuten det er vanskelig å forstå hvordan Boldbooks skal tjene penger i lengden.

Selskapet får nemlig ingenting av salgsinntektene til forfatterne. Boldbooks tar i stedet 20 prosent av alle tjenester som forfatterne kjøper gjennom plattformen deres.

«Her brennes det penger nærmest daglig.»

Thore Johnsen, finansprofessor

Betaler for eksempel en forfatter 10.000 kroner for redaktørtjenester, sitter Boldbooks igjen med 2000 kroner.

– Ordinære forlag tjener fortløpende på hver bok, ikke bare ved utgivelsen. Men hvor er inntjeningen for Boldbooks hvis de bare skal tjene penger på starten? spør Johnsen.

– De er med andre ord helt avhengige av at det er nye forfattere som stadig kommer inn fra venstre. Men når markedet er mettet, er det ingen inntjening igjen.

Boldbooks-gründerne mener Johnsens analyse er gal.

– Selvpubliseringstrenden har vært tydelig internasjonalt lenge. Nå ser vi at den også når Norge. Flere som tidligere ikke ville tenkt på å skrive bok, gir ut bøker nå. I tillegg er det veldig mange forfattere som er misfornøyde med forlagene sine og med å få en så liten del av kaka, sier Larsen og legger til at de dessuten også satser på andre måter å tjene penger, slik som skrivekurs.

30 kunder i Tyskland

Ifølge prospektet fra november i fjor regner selskapet med å omsette for nesten 23 millioner kroner i 2023.

– Hvordan ligger dere an?

– Vi vil vente til regnskapsåret er over før vi går ut med det. Det handler om strategiske prioriteringer, sier Larsen.

Boldbooks etablerte seg i Tyskland i 2022 og hadde ved utgangen av året 30 betalende kunder der. Ifølge deres egne prognoser skal de innen 2023 ha 599 kunder i Tyskland og en omsetning på 11,6 millioner kroner.

– Hvordan går det i Tyskland?

– Vi vil ikke si noe konkret om løpende tall før året er omme. Men vi kan si at den største omsetningen fortsatt er i Norge, sier Over-Rein.

– Så dere ligger ikke an til å ha en omsetning på elleve millioner kroner i Tyskland?

– Det er vanskelig å si. Vi nådde målet for leverandørsida i fjor, slik at vi har like mange fagpersoner i Tyskland som i Norge og har tjenester å tilby. Og så jobber vi fortsatt med kundesida. Så det kan ta lengre tid enn det som står i prospektet, men vi ser at utviklingen går riktig vei, sier Larsen.

Retting 31. august 2023: I en tidligere utgave av saken skrev vi at selvpubliseringplattformen «lover investorer ekstrem vekst» og «skal (…) øke omsetningen til hele 246 millioner kroner» innen 2026. At det dreier seg om et løfte til investorene, er feil. Det riktige er at dette er en økonomisk prognose. I investorprospektet informerer selskapet om risikoen for tap. Vi har rettet til at Boldbooks «budsjetter med» ekstrem vekst og «håper» å øke omsetningen til 246 millioner innen 2026.