Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ikke lær av Oslo!

I 1930 reiste Trondheim kunstforening et vakkert nytt visningslokale vegg i vegg med Nidarosdomen til sin voksende kunstsamling. Foreningen har røtter tilbake til 1845, da den ble startet av professor og maler J.C. Dahl. I nyere tid har foreningen blitt del av norsk, statlig museumsdrift, med det som følger av sammenslåinger og lokaliseringsdebatt. I dag tilhører bygget Trondheim Kunstmuseum, som igjen er underlagt Museene i Sør-Trøndelag. På hjemmesida til Trondheim Kunstmuseum beskrives Bispegata 7 som «den ærverdige bygningen». Styret i Museene i Sør-Trøndelag ønsker likevel å bygge et helt nytt museum på en parkeringsplass bak Trøndelag Teater. Museet skal da samlokaliseres med Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.

Bystyret i Trondheims endelige vedtak er ventet 31. august. Hvis det støtter planen, som lider under navnet konseptvalgutredningen, vil Trondheim havne i samme uføre som hovedstaden. I Oslo står noen av byens vakreste bygninger tomme, forlatt uten noen plan for videre drift. Overfor Morgenbladet forklarer direktøren for Museene i Sør-Trøndelag, Karen Espelund, at Oslo er idealet. Der har de nye museumsbyggene gitt publikumsvekst. Spørsmålet er om det vil vare. Førsteamanuensis ved Arkitekthøgskolen, Even Smith Wergeland, har forsket på hva som skjer når viktige historiske bygninger i Oslo forlates. Han mener kulturinstitusjonene jevnt over knytter for mye optimisme til nye bygg, men bare ser problemer med byggene de har.

Det fins eksempler på fantastiske nye museumsbygg. Samtidig er de gamle praktbyggene ofte utformet spesielt til formålet og lar seg vanskelig tilpasse andre. Vakre Trondheim Kunstmuseum ligger dessuten nydelig plassert, tett på Nidarosdomen og de historiske museene. Man skulle tro at hvis noen var opptatt av å bevare i dette landet, så var det museene. I stedet har det siste tiårets hang til sammenslåinger, kombinert med ideer om å være motoren for ny byutvikling, gjort at det er museumsbyråkrater som ivrer aller mest for å bygge nytt. Det er synd. Noen bygg bør bli brukt til sitt opprinnelige formål, og Trondheim Kunstmuseum er et av dem.