Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Senterpartiet mener staten ikke kan la én tredel av offentlig ansatte ha egne aldersgrenser for pensjon.

Vil stramme inn pensjonsgrenser

FOR MANGE: Senterpartiets Per Olaf Lundteigen vil rydde opp i hvem som har særaldersgrenser. Her på Myrefjell seter i fjor sommer. Foto: Adrian Øhrn Johansen

Onsdag kom rapporten fra det regjeringsoppnevnte Molander-utvalget, som har analysert særaldersgrensene i pensjonssystemet. Særaldersgrenser gir folk i enkelte yrker, som politi, forsvar og sykepleiere, rett til å gå av tidligere.