Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vindkraft frå Sørlege Nordsjø II kan gi straum til Noregs fyrste oljefelt. Regjeringa vil sjå positivt på eit havvindkonsept som legg til rette for elektrifisering.

Kan senda kraft til Ekofisk

VETERAN: Ekofisk blei funne i 1969 og sett i produksjon i 1971. Her er det gamle hotellet heilt til venstre, etterfølgt av 2/4 C. Deretter følger bore- og produksjonsplattforma X, tilknytt prosessering- og transportplattforma J som er knutepunkt for all produksjon frå dei tre felta i Ekofisk-området. Bildet er tatt frå bustad- og feltsenterplattforma L. Marie von Krogh

Hausten 1969 spruta olja opp frå ein brønn i Nordsjøen. Sidan 1971 har det vore produksjon på Ekofisk, som framleis er i drift. Utbygginga har skjedd i fleire fasar, og framleis er det planar om olje- og gassproduksjon frå Ekofisk heilt til 2050.