Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Industripolitikk har igjen kommet på dagsorden – men EU, USA og Kina har valgt ulike strategier.

Det store spillet

Illustrasjon: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Høsten 1989 stagnerte Vestens ytre fiender. Den kalde krigen (1945–89) opphørte, og verden fikk en periode med globalisering som bar preg av at vestlige selskaper produserte der lønningene var minst, solgte der kjøpekraften var størst og tok ut profitten der skattene var lavest. Parallelt skjedde det en stor teknologioverføring til Kina. Landet endte da også som verdens klart største industriland som følge av denne utviklingen.