Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Raudt lova å sikre fleirtal for å redde privatskulen Natur VGS saman med dei borgarlege i Oslo. Slik vart det ikkje.

Redda ikkje Natur likevel

Låge søkjartal er grunnen til at den private vidaregåande skulen i Oslo, Natur VGS, no legg ned.