Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Gode innspill

I går leverte Sykehusutvalget sin utredning til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Utvalget ble nedsatt etter at Senterpartiet og Arbeiderpartiet i Hurdalsplattformen ble enige om å utrede endringer i styringen av sykehusene. Saken var viktig for Sp, som har en medlemsmasse som over tid har vært frustrert over manglende demokratisk kontroll over helsesektoren. På partiets landsmøte forrige helg vedtok Sp at folkevalgte skulle inn i helseforetakenes styrer og å dele opp budsjettene for investeringer og drift. Flere av konklusjonene til utvalget vil bli godt mottatt i Senterpartiet. Blant annet påpeker utvalget at systemet for å skaffe penger til investeringer og ordningen med såkalt innsatsstyrt finansiering fører til for stort økonomifokus på sykehusene.