Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Slipp fangene fri, det er vår!

Det er flott med mer human behandling av straffedømte. Men Jørgen hattemaker må behandles likt med Eirik Jensen. Derfor er det noe som skurrer for mange av oss når Eirik Jensen med rette eller urette er blitt idømt 21 års fengselsstraff, men blir overført til hjemmesoning etter kort tid. Advokat Elden med sitt uslåelige snakketøy har utvilsomt målbundet sine motparter. Eirik Jensen har derved oppnådd en så korrekt lovanvendelse som få andre fanger blir forunt, uansett hva slags fysiske og psykiske helseutfordringer de sliter med.